E-FATURA NEDİR?

e-Fatura’ya şimdi geçin masraflarınızı %80’ne varan oranlara indirin.
Bien360 & İMZAPOS İş ortaklığı sayesinde, Mali mühür onaylı e-Fatura uygulaması Özel Entegrasyon ve Saklama Hizmet sağlayıcı avantajları ile  hemen başvuru yapın.

E-Fatura Hakkında?

e-Fatura, faturalarınızı gönderip, alabileceğiniz, faturalarınızı saklayabileceğiniz, dijital olarak faturalarınızı görüntüleyebileceğiniz, kağıt masraflarından sizleri kurtaran bir Elektronik Fatura (e-Fatura) sistemidir.

e-fatura
efatura-imzapos

e-Fatura Avantajları?

Fatura kaybı, fatura çıktısı, alma ve ve kağıt masrafından kurtulmuş olursunuz

E-Fatura ile faturalaşma sürelerinizi saatlerden, dakikalara düşürerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

E-Fatura ile beraber kâğıt faturalardan kurtuluyorsunuz. Dijital faturalaşmaya geçerek hem doğaya hem de şirket bütçenize katkıda bulunmuş olursunuz.

E-Fatura sisteminin güvenliği sayesinde şirketiniz fatura bilgileri güvende ve sizden başkası bunu görüntüleyemez, aynı zamanda siz de başka firmaların fatura bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

E-Fatura sayesinde maliyetlerinizi TL’den kuruşa düşürebilirsiniz.

E-Fatura ile Noter Onay maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

E-Fatura Nasıl Kesilir?

E-Fatura nasıl kesilir konusuna girmeden önce e-fatura avantajlarının altını çizmek doğru olacaktır.

Tahsilatlar ve ödemeler göz önünde bulundurulduğunda işlerin hızlanması ve sorumlulukların azalması yönü ile e-fatura işletmelere oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Zira e-fatura işlemlerinin interaktif bir ortamda yapılmasına bağlı olarak yapılan her türlü işlem anında müşterinizin ya da tedarikçiniz in ekranlarına düşecektir. Bu sayede fatura bekleme ya da fatura iletme gibi sorunlar ve zaman kayıpları ortadan kalkacaktır.

Ayrıca düzenli ve zamanında ödemelerin de e-fatura sistemi sayesinde yapılması ve vergilendirilmenin adil olarak uygulanması için büyük önem taşımaktadır.

efatura
efatura

E Fatura Mükellefi Olmayana E Fatura Kesilir Mi?

E-Fatura nasıl kesilir konusunun görünmeyen yüzü olan çevre korunması belki de faturalarda en önemli detaylardan biridir. Sağladığı pratiklik hız ve kullanım kolaylığı yanı sıra tamamen online olan e-fatura işlemler doğanın korunması için de son derece büyük katkı sağlamaktadır. E fatura mükellefi olmayan kurum ve kuruluşlara e fatura kesmek mümkün. Birçok kurum ve firma kısa sürede bu sisteme geçiş yapmaktadır. Zira sadece ülkemizde her yıl yüz milyonlarda kağıt fatura kesilmekte ve bu doğayı koruma yönü ile ele alındığında her yıl milyonlarca ağacın sadece kağıt yapılmak için kesilmesi anlamını taşımaktadır. Haksız vergilendirme ve vergiden kaçmak isteyen yüksek cirolu firmaların bütün alışverişini ortakları ile ve tedarikçileri ile olan tüm bağlantılarını e-fatura üzerinden yapma zorunluluğu olası işlem hatalarının ya da ihlallerinin fark edilmesini ve cezalandırılmasını sağlamaktadır.

e-Fatura ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi vermek için sizi arayalım.

Ad-Soyad

E-Mail

Telefon Numaranız

Ticari Ünvanınız

Web Siteniz

Tahmini Fatura adetiniz

CAPTCHA Resmi

** Formu doldurmanız dan sonra danışmanlarımız en kısa süre içerisinde sizinle irtibata geçecekler.

Elektronik Fatura ve E-defter Kullanımında Yeni Düzenleme!

 • GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), yayınladığı tebliğ ile elektronik belge ve e-defter sistemlerinin geniş kitleye hitap etmesi amacıyla 454 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapacağını dile getirmişti. Ekim ayında yayına giren tebliğ ile mükellef sayısının arttırılması ve mükelleflerin kağıt belge düzenlemekten dolayı olağan maliyetlerinde tasarruf edilecek.

  Geçiş için ciro sınırı düşürüldü!

  Vergi Usul Kanunu Taslak Tebliği’nde yer alan açıklamaları sizler için kısaca özetledik.

  • 2018 yılında ya da sonrasında gelen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üstü olan mükellefler için e-defter ve elektronik fatura sistemlerine geçiş zorunluluğu geldi.
  • 5 Milyon TL ciro şartını 2018 veya 2019 yılında sağlamış olan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihinde, 2020 ya da sonrasında gelen dönemde sağlayanların ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başından itibaren,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK‘dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • İhracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturaların e-fatura olarak düzenlenmesine ek olarak bavul ticareti kapsamında kağıt üzerinde hazırlanan Özel Faturalar da artık elektronik fatura olarak düzenlenecektir.
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.