Finansal Teknolojiler

İMZA BOX E-Arşiv Hizmeti I Ön Muhasebe Hizmeti

odeme-erkranları

İMZAPOS İLE E-DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİMİZ

E-Arşiv Hizmeti

e-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme sistemidir. Kestiğiniz faturaların elektronik ortamda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını e-Arşiv uygulaması ile sağlayabilirsiniz.

E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-defter gibi ürünlerin hizmet sağlayıcısıdır.  İMZABOX ile iş ortakları ile müşterilerine daha geniş bir alanda hizmet vermeye başladı. 

odeme-erkranları
e-donusum-hizmetleri

E-ARŞİV NEDİR

e-Arşiv ile birlikte kağıt masrafından kurtulun!

2018 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı
10 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura mükellefidir.

e-Arşiv Mükellefi Misiniz !

Tebliğ’e göre; e-Fatura kullanan tüm mükellefler, Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile İnternet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar.

Bunun yanı sıra, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına geçmemiş mükellefler tarafından 1 gün içerisinde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’ yi aştığı durumlarda ve aynı vergi mükellefine aynı gün içerisinde toplam 5000TL ve üzeri fatura kesildiğinde GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portalı üzerinden bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekiyor.

e-Arşiv Avantajları Nelerdir !

İMZA BOX e-Arşiv ile faturalarınızı e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcıya kesebilirsiniz.

İMZA BOX e-Arşiv ile şablon şeklinde hazırlama yapabilir, böylelikle şirketinizin kampanyalarını faturanıza tasarım olarak aktararak, reklam maliyetlerini düşürebilirsiniz.

İMZA BOX e-Arşiv ile muhasebe süreçlerinizi hızlandırıp, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz.

İMZA BOX e-Fatura ve e-Arşiv sayesinde kurumların, kurumlar arası ve son tüketiciye fatura süreçlerini, yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabileceksiniz.

İMZA BOX e-Arşiv uygulaması ile beraber, faturalarınızın depolanması, ibraz ve rapor gibi birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Böylelikle zaman ve mekandan tasarruf etmiş olacaksınız.

Elektronik ortamda faturalarınıza erişim sağlaya bileceksiniz.
Nüshasını elektronik olarak tek tık ile mail atabileceksiniz.

İMZA BOX ÖN MUHASEBE HİZMETİ

e-Arşiv Özellikleri?

İMZA BOX Portal İle İşlemleriniz daha kolay!

e-Arşiv ile e-Fatura sistemine geçmeyen şirket ve kişilere fatura kesebilme imkanı sağlamaktadır.

e-Arşiv sayesinde faturalarınız minimum 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde arşivlenir.

İsterseniz evden, isterseniz işten e-Fatura uygulamalarına erişim sağlayabilir zaman ve mekan kısıtlaması yaşamazsınız.

Fatura formatlarını kendiniz tasarlayabilir, böylelikle duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yaparak, müşterilerinize reklam yapabilirsiniz.

e-Arşiv ile mevcut ERP yazılımlarınıza entegre olabilirsiniz.

İMZA BOX e-Arşiv sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan sürekli güncel ve sürekli hızlı işlem yapabilirsiniz.

Kimler Kullanabilir? Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?

e-Fatura ve e-Arşiv fatura ayrımında, alıcı firma e-Fatura mükellefi ise e-Fatura, değil ise e-Arşiv fatura kesilmesi gerekir.

e-Fatura geçişi tamamlandıktan sonra 7 gün süre ile kağıt fatura kesmeye devam edilebilir.

e-Arşiv geçişi tamamlandıktan sonra, artık kağıt fatura düzenlenmeyecektir.

e-Fatura zorunluluk kapsamındaki mükellefler, e-Defter’e geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv mükellefi olduysanız, e-Fatura mükellefi olmayan bir müşterinize, e-Arşiv fatura göndermelisiniz. e-Arşiv kullanmıyorsanız, kağıt fatura düzenlemeniz gerekir.

Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-Arşiv faturalarını, kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre ederek, GİB Portalı aracılığıyla veya özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yapmaktadırlar.

Gib onaylı firmaların yer aldığı özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmez. e-Arşiv faturalar, Özel Entegratör yöntemi ile oluşturulduğunda, özel entegratörlük tarafından mali mühür ile imzalanır.

Fatura keserken, mali mührün bilgisayara takılı olması gerekmez. e-Fatura ve e-Arşiv numaralandırma, entegratör tarafından yapılmaktadır.

Firma, fatura numarasını kendi muhasebe programında oluşturursa veya el ile fatura numarası veriyorsa, fatura serisinin devamı ve takibi firmaya ait olacaktır.

Ne Zaman Raporlanır?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren günlük olarak kesilen e-Arşiv faturaları en geç izleyen günün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) raporlanmalıdır.

Geçmiş tarihli fatura kesilmesi ya da Fatura İptal edilmesi durumunda ilgili faturalar faturanın kesildiği/sisteme gönderildiği güne ait iletilecek rapor içerisinde yer alacaktır.

Maliyeti Nedir?

Bilindiği üzere, internet üzerinden yaptığı cirosunda 5 milyon TL’nin üzerinde ciro yapanlara, e-Arşiv faturaya geçme zorunlu hale getirildi.

e-Arşiv fatura kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte, son tüketicilerin hayatlarına daha fazla e-Arşiv faturası girmeye başladı. Sunduğu maliyet tasarrufu ve çevreye olan katkısı gibi birçok avantajlardan dolayı birçok şirket, “e-Arşiv” faturaya gönüllü olarak geçiş yapmaya devam etmektedirler.

Firmalar, oluşturdukları e-Arşiv sayısına göre, özel entegratörlere bir hizmet bedeli ödemektedirler.

Bu konuda özel entegratörlerden fiyat bilgisi alarak, kararlarını vermektedirler.

Arşivleme ve İbraz Nasıl Yapılıyor ?

e-Fatura ve e-Arşiv faturalar, kağıt olarak saklanmak zorunda değildir.

e-Arşiv kesme izni alan mükellefler, oluşturdukları e-Arşiv faturaları ve yanıtlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dahilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü olacaktır.

Özel entegratörler, e-Arşiv faturaları 10 yıl süre ile saklamaktadırlar.

Entegretör değişikliği durumda ise, eski entegretördeki faturaların ubl dosyaları alınıp, firma bünyesinde saklanması gerekmektedir.

e-Arşiv Gönderme – Alma?

e-Arşiv faturaları, alıcısının mail adresine iletilmektedir. e-Arşiv faturalarda mevzuat gereği, fatura görüntüsünde firma yetkilisi ıslak imza görselinin bulunması zorunludur. Firma logosu istenirse, e-Fatura görseline de eklenebilir.

Eğer, müşterinin gönderdiği e-Arşiv görüntülenmiyor sa, fatura görsel şablonu bozuk demektir. Görüntülenemeyen e-Arşiv uygulamasına gelen faturalar içinden indirilecek fatura UBL’ni, GİB e-Fatura görüntüleyicide XSLT’nin hatalı olduğu görülebilir ve bu konu müşteriye iletilebilir.

e-Arşiv tekrar gönderim işlemlerinde, fatura ID aynı, zarf -fatura UUID bilgileri farklı ve yeni olmalıdır. Aynı fatura, farklı fatura UUID ve zarfta fatura numarasını kullanıcı üretiliyorsa, aynı fatura numarasıyla, fatura numarasını entegratör üretiyorsa (numara alanı boş bırakılarak) aynı müşteri fatura numarası ile tekrar gönderilir. 

Nitekim, e-Arşiv faturası iptal edildiğinde, SMTP ayarları tamamlanmış ve mail gönderimleri aktif olduğunda, alıcıya otomatik olarak iptal bilgisi gönderilmektedir.

TC kimlik numarası bilinmeyen müşteriye, TCKN alanına 11 adet 1 yazarak, e-Arşiv düzenlenebilmektedir. Gün içinde yanıtlanmayan e-Arşiv iptal edilmek istenirse, bu faturaya ilişkin iade faturası düzenlenecektir.

E-FATURA

E-Fatura, faturalarınızı gönderip alabileceğiniz, faturalarınızı saklayabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz elektronik fatura sistemidir. İMZAPOS ve  iş ortakları ile Hemen E-Faturaya geçin.

E-ARŞİV

E-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme sistemidir Hemen başvur...

E-DEFTER

E-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir; edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun...

E-İRSALİYE

213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik..

E-SMM

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda...

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden tarımsal ve hayvansal ürünler alan birinci sınıf tüccarların ticari faaliyetlerinin elektronik olarak yürütülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen usul...