E-ARŞİV NEDİR?

E-arşiv ile birlikte kağıt masrafından kurtulun !
BiEn360 & İMZAPOS İş ortaklığı sayesinde, Size Özel Hizmet sağlayıcı avantajları ile hemen başvuru yapın.

e-Arşiv Hakkında?

e-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme yapmanızı sağlayan Kestiğiniz faturaların elektronik ortamda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını Bien360 E-Arşiv uygulaması ile kolayca sağlayabilirsiniz.

e-arşiv
e-arşiv

E-Arşiv Mükellefi Misiniz?

Tebliğ’e göre;

e-Fatura kullanan tüm mükellefler

Aracı hizmet sağlayıcıları

İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar.

Bunun yanı sıra, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına geçmemiş mükellefler tarafından 1 gün içerisinde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’ yi aştığı durumlarda GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portalı üzerinden bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekiyor.

E-Arşiv Avantajları ?

Bien360 e-Arşiv ile faturalarınızı e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcıya kesebilirsiniz.

Bien360 e-Arşiv ile şablon şeklinde hazırlama yapabilir, böylelikle şirketinizin kampanyalarını faturanıza tasarım olarak aktararak, reklam maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Bien360 e-Arşiv ile muhasebe süreçlerinizi hızlandırıp, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz.

Bien360 e-Fatura ve e-Arşiv sayesinde kurumların, kurumlar arası ve son tüketiciye fatura süreçlerini, yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabileceksiniz.

Bien360 e-Arşiv uygulaması ile beraber, faturalarınızın depolanması, ibraz ve rapor gibi birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Böylelikle zaman ve mekândan tasarruf etmiş olacaksınız.

Elektronik ortamda faturalarınıza erişim sağlayabileceksiniz.

Nüshasını elektronik olarak tek tık ile mail atabileceksiniz.

e-arşiv
e-arşiv

E-Arşiv Özellikleri ?

e-Arşiv ile e-Fatura sistemine geçmeyen şirket ve kişilere fatura kesebilme imkanı sağlamaktadır.

e-Arşiv sayesinde faturalarınız minimum 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde arşivlenir.

İsterseniz evden, isterseniz işten e-Fatura uygulamalarına erişim sağlayabilir zaman ve mekân kısıtlaması yaşamazsınız.

Fatura formatlarını kendiniz tasarlayabilir, böylelikle duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yaparak, müşterilerinize reklam yapabilirsiniz.

e-Arşiv ile mevcut ERP yazılımlarınıza entegre olabilirsiniz.

Bien360 E-Arşiv sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan sürekli güncel ve sürekli hızlı işlem yapabilirsiniz.

Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?

e-Fatura ve e-Arşiv fatura ayrımında, alıcı firma e-Fatura mükellefi ise e-Fatura, değil ise e-Arşiv fatura kesilmesi gerekir.

e-Fatura geçişi tamamlandıktan sonra 7 gün süre ile kağıt fatura kesmeye devam edilebilir.

e-Arşiv geçişi tamamlandıktan sonra, artık kağıt fatura düzenlenmeyecektir.

e-Fatura zorunluluk kapsamındaki mükellefler, e-Defter’e geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv mükellefi olduysanız, e-Fatura mükellefi olmayan bir müşterinize, e-Arşiv fatura göndermelisiniz. e-Arşiv kullanmıyorsanız, kağıt fatura düzenlemeniz gerekir.

e-arşiv
e-arşiv

Ne Zaman Raporlanır?

1 Ocak 2019tarihinden itibaren günlük olarak kesilen e-Arşiv faturaları en geç izleyen günün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e raporlanmalıdır. Geçmiş tarihli fatura kesilmesi ya da Fatura İptal edilmesi durumunda ilgili faturalar faturanın kesildiği/sisteme gönderildiği güne ait iletilecek rapor içerisinde yer alacaktır.

E-Arşiv Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-Arşiv faturalarını, kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre ederek, GİB Portalı aracılığıyla veya özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yapmaktadırlar. Bien360 ‘ında yer aldığı özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmez. e-Arşiv faturalar, Özel Entegratör yöntemi ile oluşturulduğunda, özel entegratörlük tarafından mali mühür ile imzalanır. Fatura keserken, mali mührün bilgisayara takılı olması gerekmez. e-Fatura ve e-Arşiv numaralandırma, entegratör tarafından yapılmaktadır. Firma, fatura numarasını kendi muhasebe programında oluşturursa veya el ile fatura numarası veriyorsa, fatura serisinin devamı ve takibi firmaya ait olacaktır.

e-arşiv

E-Arşiv ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi vermek için sizi arayalım.

Ad-Soyad

E-Mail

Telefon Numaranız

Ticari Ünvanınız

Web Siteniz

Kısaca Mesajınız

CAPTCHA Resmi

** Formu doldurmanız dan sonra danışmanlarımız en kısa süre içerisinde sizinle irtibata geçecekler.

Elektronik Fatura ve E-defter Kullanımında Yeni Düzenleme!

 • GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), yayınladığı tebliğ ile elektronik belge ve e-defter sistemlerinin geniş kitleye hitap etmesi amacıyla 454 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapacağını dile getirmişti. Ekim ayında yayına giren tebliğ ile mükellef sayısının arttırılması ve mükelleflerin kağıt belge düzenlemekten dolayı olağan maliyetlerinde tasarruf edilecek.

  Geçiş için ciro sınırı düşürüldü!

  Vergi Usul Kanunu Taslak Tebliği’nde yer alan açıklamaları sizler için kısaca özetledik.

  • 2018 yılında ya da sonrasında gelen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üstü olan mükellefler için e-defter ve elektronik fatura sistemlerine geçiş zorunluluğu geldi.
  • 5 Milyon TL ciro şartını 2018 veya 2019 yılında sağlamış olan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihinde, 2020 ya da sonrasında gelen dönemde sağlayanların ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başından itibaren,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK‘dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • İhracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturaların e-fatura olarak düzenlenmesine ek olarak bavul ticareti kapsamında kağıt üzerinde hazırlanan Özel Faturalar da artık elektronik fatura olarak düzenlenecektir.
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.