Finansal Teknolojiler

İMZA BOX Serbest Meslek Makbuzu Nedir I E-Dönüşüm Hizmetleri

odeme-erkranları

İMZAPOS İLE E-DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİMİZ

E-SMM Hizmeti

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-defter gibi ürünlerin hizmet sağlayıcısıdır.  İMZABOX ile iş ortakları ile müşterilerine daha geniş bir alanda hizmet vermeye başladı. 

odeme-erkranları
e-donusum-hizmetleri

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına geçen meslek erbapları

Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, GİB Portalı aracılığıyla, Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla 3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.

E-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.

Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.

Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.
Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.

Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzunun Özellikleri Nelerdir?

Bilindiği üzere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde isteğe bağlı geçiş olarak serbest meslek erbaplarının kullanımına açılmıştı.

19.10.2019 tarihinde yayımlanan yeni tebliğe göre, 01.06.2020 tarihine kadar serbest meslek erbaplarının e-SMM uygulamasına dahil olması zorunludur.

24.10.2018 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde 1.7.2019 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına dahil olma zorunluluğu değiştirilmedi. Yayımlanan taslak tebliğe göre;

a) 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam edenler 01.06.2020,
b) 01.02.2020’den sonra faaliyetine başlayanlar, başladıkları ayı izleyen 3.ay sonunda zorunlu olarak geçecektir.

Son olarak 15.04.2019 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Hali hazırda en güncel olan bu tebliğe göre;

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

E-FATURA

E-Fatura, faturalarınızı gönderip alabileceğiniz, faturalarınızı saklayabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz elektronik fatura sistemidir. İMZAPOS ve  iş ortakları ile Hemen E-Faturaya geçin.

E-ARŞİV

E-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme sistemidir Hemen başvur...

E-DEFTER

E-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir; edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun...

E-İRSALİYE

213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik..

E-SMM

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda...

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden tarımsal ve hayvansal ürünler alan birinci sınıf tüccarların ticari faaliyetlerinin elektronik olarak yürütülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen usul...