E-SERBEST MESLEK MAKBUZU NEDİR?

Bien360 & İMZAPOS İş ortaklığı sayesinde, Mali mühür onaylı e-Fatura uygulaması Özel Entegrasyon ve Saklama Hizmet sağlayıcı avantajları ile  hemen başvuru yapın.

E-Serbest Meslek Makbuzu Hakkında?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına geçen meslek erbapları

Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

GİB Portalı aracılığıyla,

Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla

3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

e-serbest-meslek-makbuzu
e-serbest-meslek-makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.

Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.

Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.

Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.

Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Özellikleri?

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Son olarak 15.04.2019 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Hali hazırda en güncel olan bu tebliğe göre;

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

e-serbest-meslek-makbuzu

E-Serbest meslek makbuzu ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi vermek için sizi arayalım.

Ad-Soyad

E-Mail

Telefon Numaranız

Ticari Ünvanınız

Web Siteniz

Kısaca Mesajınız

CAPTCHA Resmi

** Formu doldurmanız dan sonra danışmanlarımız en kısa süre içerisinde sizinle irtibata geçecekler.

Serbest Meslek Makbuzu

Bilindiği üzere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde isteğe bağlı geçiş olarak serbest meslek erbaplarının kullanımına açılmıştı.

10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre, 1.7.2019 tarihi itibari ile e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.

24.10.2018 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde 1.7.2019 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına dahil olma zorunluluğu değiştirilmedi. Yayımlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Son olarak 15.04.2019 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Hali hazırda en güncel olan bu tebliğe göre;

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.